Corazon


V naší lékárně U Bílého lva v Říčanech můžete diskrétně využít našeho pomocníka Corazonu.

Zařízení CORAZON měří hmotnost, výšku, BMI, odhaduje tělesný tuk a naměřené údaje tiskne na termocitlivý papír. Zařízení má hlasovou nápovědu v českém jazyce.

JAK PRACUJE ?

CORAZON pracuje po vhození mincí. Hlasová nápověda vede měřenou osobu během celé procedury. Výsledky měření se vytisknou na lístek.

Po vhození 5 Kč mince se provede zvážení, změření výšky a tělesného tuku.

Po vhození 10 Kč mince se provede zvážení, změření výšky, krevního tlaku a tělesného tuku.

CO DOKÁŽE ?

  • Změřit hmotnost s rozlišením 100 g
  • Změřit výšku osoby s rozlišením 1 cm. Tento údaj společně s údajem hmotnosti se využije následně při výpočtu indexu tělesné hmotnosti (BMI)
  • Změřit tělesný tuk (index a hmotnost tělesného tuku)
  • Změřit krevní tlak. V případě, že se osoba pohybuje či krevní tlak se prudce mění (např. mluví-li osoba během měření), je měření přerušeno
  • Změřit srdeční tep, který má osoba během měření krevního tlaku.
  • Veškeré údaje tisknout na termocitlivý papír.