GDPR prohlášení

Ochrana osobních údajů

Prohlášení PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o. o ochraně osobních údajů při používání webových stránek www.ubileholva.cz, newsletteru APOtip® a portálu www.lekarna24.online s ohledem na GDPR

Společnost PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s r.o. (dále jako "PhMr. Nedopilovi SRO") je potěšena Vaší návštěvou jejích webových stránek. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávána striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.

Vzhledem k tomu, že změny zákonů nebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR")

a dalších požadavků na ochranu údajů je:

společnost: PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o. (dále jen: PhMr.Nedopilovi SRO)

IČ: 27112951

Sídlo: Praha 10, Horolezecká 16/924, PSČ: 102 00

Telefonní číslo: 323 602 955 e-mail: info@ubileholva.cz

Webové stránky: www.ubileholva.cz

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se použije na webové stránky společnosti PhMr.Nedopilovi SRO, které najdete pod odkazem www.ubileholva.cz a dále pro všechny další webové stránky společnosti PhMr.Nedopilovi SRO, jakož i mobilní nebo webové aplikace a elektronické prodejní nebo zákaznické portály společnosti.

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence společnosti PhMr.Nedopilovi SRO lze kontaktovat na adrese:

PharmDr. Lucie Nedopilová

Lékárna u bílého lva

Černokostelecká 154/27a

25101 Říčany

Telefon: +420 323 602 955

email: nedopilova@ubileholva.cz

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

§ 4 Zpracování dat

1. Webové stránky:

a) Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a našeho obsahu služeb. Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

- IP adresa Vašeho počítače

- Datum a čas přístupu

- Název a adresa URL načteného souboru

- Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)

- Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele

přístupu.

Tyto údaje budou námi zpracovány pro následující účely:

- Obecná administrativa

- Analýza návštěvnosti

- Zajištění plynulého připojení k naší webové stránce

- Zajištění pohodlného používání našich webových stránek

- Retargeting

b) Právní základ

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

2. Newsletter APOtip®

a) Rozsah a účel zpracování

V našich provozovnách nebo na našich webových stránkách máte možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru APOtip®. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách společnosti PhMr.Nedopilovi SRO a obsahuje další obchodní sdělení. Povinným údajem pro registraci je Vaše e-mailová adresa. Nepovinným údajem je Vaše jméno a příjmení, které případně použijeme pouze k oslovení. Dalším doplňkovým nepovinným údajem je vaše číslo klientské karty (máte-li ji vystavenou). Pokud nechcete, abychom použili Vaše údaje, nezaškrtněte příslušné pole na formuláři, na základě, kterého souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů.

b) Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů (viz § 4, bod 2a) pro newsletter je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

Pokud jste se zaregistroval k odběru newsletteru, dal jste následující prohlášení o souhlasu:

Přečetl jsem si a porozuměl jsem zásadám ochrany osobních údajů a s podrobnými a dalšími informacemi souhlasím.

Ano, chtěl bych se přihlásit k odběru informativních nabídek a newsletteru APOtip® a být pravidelně informován o zajímavých tipech a nabídkách z našich lékáren. Tento souhlas mohu kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením z odběru v rámci každého newsletteru s účinkem do budoucnosti.

c) Doba uchování

Vaše emailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Po ukončení odběru bude Vaše e-mailová adresa vymazána. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

3. Kontaktní formulář

a) Rozsah a účel zpracování

Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme

následující informace:

- Důvod kontaktování

- Oslovení

- Jméno a příjmení

- Emailová adresa nebo korespondenční adresa poštovní (podmínka pro řešení u reklamací)

- vlastní zpráva

- další údaje vedoucí k identifikaci vašeho nákupu či čerpání služby (bylo-li uskutečněno)

Další informace jako adresa, telefonní číslo nebo fax, konkrétní lékárna, číslo klientské karty a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost. Poskytnuté údaje jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného https/SSL připojení. Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

b) Právní základ

Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 3.a.) za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní: Poskytnutím mých údajů a kliknutím na tlačítko "ODESLAT" vyslovuji svůj souhlas s použitím mé e-mailové nebo korespondenční adresy pro odpověď na moji žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v průběhu registrace mohu kdykoliv zrušit.

c) Doba uchování

Jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena a Vaše příslušné připomínky byly vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

4. webový portál LEKARNA24.ONLINE

a) Rozsah a účel zpracování

Chcete-li si u nás ON LINE rezervovat či předem objednat přípravky na vaši lékařskou preskribci a to jak na lékařský recept, tak na poukaz nebo přípravu léčiv formou magistraliter laboratorní přípravy nebo výdeje léčiv na veterinární recepty pak nás můžete kontaktovat, s použitím portálu LEKARNA24.ONLINE. V něm je obsažený kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace:

- Oslovení

- Jméno a příjmení

- Emailová adresa

- Telefonní spojení

Další informace jako adresa, číslo zdravotní pojišťovny, vaše číslo pojištěnce, konkrétní lékárna, číslo klientské karty a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k prací s elektronickým lékovým záznamem a centrálním uložištěm elektronických receptů spravované SÚKL (Statním ústavem pro kontrolu léčiv). V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány pracovníkovi odpovědnému za Vaši žádost. V případě, že Vaše osobní údaje jsou předány Vaší lékárně U bílého lva jsou poskytnuté údaje předávány prostřednictvím zabezpečeného https/SSL připojení.

b) Právní základ

Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 4.a.) za účelem zpracování rezervací a objednávek plynoucích z preskribce léčiv se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní: Přečetl jsem si a porozuměl jsem zásadám ochrany osobních údajů a s podrobnými a dalšími informacemi souhlasím.

c) Doba uchování

Vaše údaje budou odstraněny v zákonné lhůtě nezbytné pro dokončení zpracování elektronických receptů (předpisů lékaře), pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

§ 5 Zprostředkování třetí straně

K zasílání newsletterů APOtip® používáme poskytovatele služeb třetích stran, který se nachází v ČR. Tento poskytovatel služeb může zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů. Zůstáváme odpovědní za ochranu Vašeho soukromí.

Krom toho Vaše Osobní údaje předáme třetím osobám pouze tehdy, pokud:

- Jste dali výslovný souhlas v souladu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR

- Je právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s Vámi na základě čl. 6 odst. 1 pism. b)

GDPR

- Existuje zákonná povinnost předat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

- Předání v souladu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je nezbytně nutné pro uplatnění nebo ochranu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte nadřazený zájem hodný ochrany neumožňující předání Vašich údajů.

§ 6 Cookies

1. Rozsah a účel zpracování

V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následujících pět kategorií cookies:

- nezbytné cookies

- performance cookies

- functionality / personalization cookies

- transient cookies

- targeting cookies

Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookies, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

2. Kategorie souborů Cookies

Naprosto nezbytné cookies: Tyto soubory jsou nezbytně nutné pro využívání našich internetových stránek (např. při přístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem). Bez těchto souborů Vám nemůžeme poskytnout určité služby, které požadujete. Soubory cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů během jejich používání webových stránek a při návratu na stránky.

Performance cookies: Shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci stránky používá, jaké stránky navštěvují nejčastěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshromažďují data, která by mohla být použita pro identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o využívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Functionality / personalization cookies: Tyto soubory umožňují webům si zapamatovat předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené návštěvníkovi. Webová stránka Vám může nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, že uloží vaší aktuální polohu souborů cookies. Dále tyto cookies slouží k zachování nastavení, které na webu vytváříte (např. font písma, velikost písma nebo další uživatelská nastavení). Používají se také k poskytování služeb, o které jste zažádali, jako je např. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o Vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou sledovat Vaši aktivitu mimo našich webových stránek. Používáme proto tyto cookies, abychom Vás poznali při příští návštěvě našeho webu a přizpůsobili obsah stránek a uložení Vašich nastavení (např. preferovaný trh).

Transient cookies: Na našich webových stránkách se používají transient cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje shromažďovat ID Vaší relace, která Vám umožní přiřadit různé žádosti prohlížeče do běžné relace a umožní nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Targeting cookies: Tyto cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům mnohem konkrétněji. Také slouží k omezení počtu zobrazených reklam, měření efektivity reklamní kampaně a porozumění chování uživatelů po zobrazení reklamy. Targeting cookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek předáváte tuto aktivitu např. reklamním společnostem, které jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovaných touto společností. Tyto soubory používáme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou použít informace o Vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytváří přesnou reklamu, která Vás bude zajímat.

3. Právní základ

Kvůli popsaným účelům použití (viz § 6 odst. 1) je právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies v článku 6 odst 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám poskytli svůj souhlas s používáním souborů cookies na základě odkazu ("cookies banner"), který Vám poskytujeme na webových stránkách, je zákonnost použití dále upravena v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


4. Doba uchování

Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

5. Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek. Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče. Níže uvádíme postup, jak vymazat Cookies na nejběžněji používaných internetových prohlížečích:

Google Chrome: Na liště prohlížeče vyberte nabídku Chrome. Vyberte Nástroje. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení. V okně, které se zobrazí, vyberte Soubory cookie a jiná data webů a pluginů a Obrázky a soubory v mezipaměti. V nabídce v horní části okna vyberte od počátku věků, aby byla smazána všechna data. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení.

Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce "Nástroje" zvolte "Bezpečnost". Poté klikněte na "Odstranit historii prohlížení", kde vyberte příslušné soubory a klikněte na "Odstranit". Pokud chcete prohlížet stránky vždy bez ukládání cookies, klikněte na "Bezpečnost", a zvolte "Procházení se službou InPrivate". Máte-li starší verzi Internet Explorer, navštivte stránky Microsoft a nainstalujte si nejnovější verzi.

Mozzila Firefox: V nabídce "Nástroje" zvolte "Možnosti" (nebo "Upravit | Předvolby" v Linuxu). V sekci "Soukromí", na panelu Cookies zvolte "Zobrazit cookies". Odstraňte veškeré cookies tlačítkem "Odstranit veškeré cookies", nebo Vámi zvolené tlačítkem "Odstranit cookies".

Safari: V nabídce zvolte "Preferences". Klikněte na "Security", a poté "Show cookies". Stisknutím tlačítka "Remove" odstraníte Vámi vybrané cookies.

Opera: V nabídce "Nastavení" zvolte "Vymazat soukromá data". V Podrobných volbách vyberte "Smazat dočasné cookies" a "Smazat veškeré cookies". Cookies smažete kliknutím na "Smazat".

Android Browser: V nabídce "Menu" klikněte na "Více". Pokračujte na "Nastavení", kde vyberte "Vymazat veškerá data cookies" a vymažte je kliknutím na "OK".

Opera Mini: V nabídce "Menu" klikněte na "Nastavení". Následně klikněte na "Soukromí" a "Vymazat cookies".

Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme Vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Používáme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení uživatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opatření lze také vytvářet statistiky a zaznamenávat využití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatků.

Na základě toho je používání analytických nástrojů popsaných níže odůvodněno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující popis nástrojů analýz také zobrazuje příslušné účely zpracování a dotčené osobní údaje.

1. Google Analytics

Používáme Google Analytics, které uspokojí potřeby našich webových stránek. Aplikace používá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránek, k sestavení zprávy o činnostech webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu

§ 8 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook

Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), "Instagram" (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), "YouTube" (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and "Pinterest" (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Společnost PhMr.Nedopilovi SRO neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena příslušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu. Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit. Společnost PhMr.Nedopilovi SRO nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://engb.facebook.com/policy.php

b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=en=de

e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

§ 10 Provozování kamerového systému

1. Obecné podmínky provozu kamerového systému:

a) V souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení"), jakož i příslušnými národními právními předpisy, informuje touto cestou společnost PhMr.Nedopilovi SRO o existenci a provozování

kamerového systému v obchodních prodejních prostorách jednotlivých lékáren.

b) Společnost PhMr.Nedopilovi SRO monitoruje záznamem obrazu vymezené, viditelně označené prostory obchodních prodejních prostor jednotlivých lékáren (filiálek) na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, z důvodu ochrany majetku před protiprávním jednáním, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a zákazníků.

c) V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení společnost PhMr.Nedopilovi SRO uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu a pro účely ochrany zdraví a majetku jak společnosti PhMr.Nedopilovi SRO, tak zaměstnanců, zákazníků a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele případného protiprávního jednání a také ze specifických důvodů uchovávání, zpracování a výdeje látek omamných a psychotropních (tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PhMr.Nedopilovi SRO a dalších osob).

2. Způsob zpracování osobních údajů:

a. Jednotlivé kamery jsou umístěné v prostorech, které jsou označeny piktogramem s krátkým doprovodným textem.

b. Záznamy kamerového systému, jsou uchovávány po dobu do přemazání záznamu novým záznamem, což je doba řádově několika dnů, přičemž toto je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, případně škodní události apod. Na záznamu je

uchováváno i datum a čas.

c. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před

přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

d. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům jsou oprávněni pouze správce IT sítě a jednotliví jednatelé společnosti PhMr.Nedopilovi SRO s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze příslušným orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak), případně v rámci pojistné události pojišťovně apod.

e. O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které

umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak

zpracovány.

f. Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním kamerového systému na našich provozovnách

můžete zasílat na info@ubileholva.cz.

§ 11 Monitoring a záznamy hovorů na zákaznické lince

1. Obecné podmínky monitoringu hovorů:

a) V souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení"), jakož i příslušnými národními právními předpisy, informuje touto cestou společnost PhMr.Nedopilovi SRO o existenci monitoringu a záznamu hovorů na zákaznické telefonní lince.

b) Společnost PhMr.Nedopilovi SRO monitoruje záznamem hovorů pouze komunikaci s klientem na zákaznické lince a to z jednotlivých provozoven - lékáren (filiálek) na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, a to z důvodu ochrany zájmů zákazníků a z důvodů ochrany svých zájmů ve smyslu dobrého obchodního jména, vysoké kvality a správnosti poskytovaných odborných terapeutických informací a případně i pro konfirmaci cenových ujednání s klientem.

2. Způsob zpracování osobních údajů:

a. Jednotlivé pobočky jsou připojeny do společné privátní zabezpečené VPN datové sítě. V této síti, společně využívají služeb IP telefonní ústředny, která je dostupná ze všech vnitřních telefonních linek společnosti. V případě komunikace s klientem na zákaznické lince nebo ověření rezervace či cenového souhlasu s nabídkovou cenou pro objednávku z portálu LEKARNA24.ONLINE je povinen zaměstnanec využít telefonní komunikace se zákazníkem formou monitorované IP linky (tel číslo 800 010 105). Klient bude na skutečnost záznamu hovoru upozorněn při zahájení hovoru a může svobodně tento hovor zavěsit. V případě pokračování bude proveden tento záznam hovoru do digitálního soubodu MP3 a ten zaslán z webového rozhraní na server společnosti. Současně bude provedení hovoru zaznamenáno do karty obchodního případu klienta.

b. Záznamy telefonních hovorů, jsou uchovávány po dobu 6 měsíců, což je doba řádově nezbytná doba, která slouží k řešení možné reklamace související s výdejem na lékařský recept recept. Do jména souboru je zaznamenáno přesné datum a čas vč. čísla tel.linky volaného, pro zpětnou identifikaci hovoru.

c. Všechna zařízení včetně záznamu z klientské linky jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

d. K ovládání a přístupu k záznamům telefonních jsou oprávněni pouze správce IT sítě, správce klientské WEBaplikace LEKARNA24.ONLINE a jednotliví jednatelé společnosti PhMr.Nedopilovi SRO. Pro řešení případných reklamaci bude záznam předložen i odpovědnému pracovníkovi.Záznam bude, v případě incidentu, předložen příslušným orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak), případně v rámci pojistné události pojišťovně apod.

e. Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním záznamu telefonních hovorů na naší klientské lince na našich provozovnách můžete zasílat na info@ubileholva.cz.

§ 12 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vztahují se na Vás tato práva:

- Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.

- Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud my již tyto údaje nepotřebujeme a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.

- Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.

- Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.

- Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti Nedopilovi na adrese: PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o., Říčany, Černokostelecká 154/27a, PSČ: 251 01

§ 13 Právo k námitkám

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Vaše námitky zašlete prosím na: info@ubileholva.cz

§ 14 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e‑mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

V Říčanech, dne 25. dubna 2021 


PharmDr. L. Nedopilová, v.r.

pověřenec společnosti

PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o.

Lékárna U bílého lva

Černokostelecká 154/27a

251 01 Říčany

Telefon: +420 323 602 955

email: nedopilova@ubileholva.cz