Upozornění Helixir sirup


Upozorňujeme, že v únorovém výtisku časopisu Říčanský Kurýr, bylo v reklamě na lékárnu U bílého lva nesprávně uvedeno, že léčivý přípravek Helixir sirup je určen pro děti ve věku od 1 roku a chyběla věta nabádající k bedlivému přečtení příbalové informace u registrovaných léčiv a extraktech listů břečtanu, které jsou v přípravku obsaženy. Dle aktuálně platného SPC je správně, že přípravek Helixir sirup je do dvou let věku kontraindikován. Dle sdělení firmy Sandoz dochází k doprodeji původních obalů s informací, která platila v SPC do 07/2017.

S touto skutečností je důkladně obeznámen veškerý odborný personál lékárny a každého pacienta na tuto skutečnost při výdeji u přípravku Helixir sirup upozorňujeme.

Kolektiv Lékárny U bílého lva se omlouvá za chybu ve výše zmíněné tiskovině, která byla způsobena chybným zadáním ze strany naší lékárny a nemožností následné opravy, vzhledem k tiskové výrobě Říčanského Kurýra.