Kompletní sortiment léčiv

V našich lékárnách máme pro Vás připravený široký sortiment léčiv přímo v našich šuplíkách.

Co nemáme, rádi pro Vás objednáme. 

Přijdete-li s objednávkou do 11:30, budete mít své léčivo k vyzvednutí kolem 15 hodiny tentýž den ( neplatí pro sobotu ) a po 11:30 další den ráno kolem 10 hodiny ( také neplatí pro sobotu ).

Pro ušetření Vaší cesty k nám, si můžete daný lék objednat telefonicky či oskenovat rp a zaslat v emailu ( viz kontakty ). Přijdete si pak už jen s receptem pro objednávku.


Co je to léčivý přípravek?

Definice léčivého přípravku je přesně specifikována zákonem o léčivech.

Léčivý přípravek je jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem:

 • léčby nebo předcházení nemocí,
 • stanovení lékařské diagnózy,
 • obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím svého účinku.

Pojem léčivý přípravek je v běžné mluvě volně zaměnitelný s pojmem lék.

Co to jsou generické léky?

Většinou se jedná o levnější variantu originálního léku a zároveň splňuje i další kritéria.

Generický lék (často nazývaný generikum) obsahuje stejné léčivo ve stejném množství jako příslušný originální přípravek, má i stejnou lékovou formu, např. tablety a tobolky, a stejnou biologickou účinnost. Typ a poměr použitých pomocných látek (plniv, pojiv, barviv apod.) může být od originálu odlišný.

Pro schválení generického léku nemusí být předloženy výsledky z farmakologických a toxikologických testů či klinických studií (od fáze I. až po fázi III.). Místo toho musí výrobce generika prokázat, že je generický lék "bioekvivalentní" k léku originálnímu. To znamená, že se do krevního oběhu dostane stejné množství léčiva jako v případě originálního léku a rovněž jeho vylučování z organismu je stejné, tedy dané léčivo se chová v organismu stejně jako originální lék.

Generické léky mohou být uvedeny na trh až po vypršení lhůt patentové ochrany originálů.


Proč jsou některé léky volně prodejné a jiné na recept?

Léky je nutné hodnotit např. podle obsažených látek, způsobu užití, jejich indikace a dalších kriterií. Výsledkem tohoto hodnocení je i určení způsobu výdeje.

Léky vázané na lékařský předpis (recept)

Do této skupiny spadají přípravky:

 • které mohou i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, pokud jsou použity bez lékařského dohledu,
 • které jsou často a ve velmi širokém rozsahu používány nesprávně a v důsledku toho mohou představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí,
 • obsahují látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují další sledování, nebo
 • jsou určeny k parenterálnímu podání,
 • jejichž použití může vyvolat velmi závažné nežádoucí účinky vyžadující, aby lékařský předpis byl vystaven podle požadavků odborného lékaře a aby byl zajištěn zvláštní dohled během léčby.

Výdej těchto léků je možný pouze v lékárnách.

Léky vydávané bez lékařského předpisu s omezením

Do této skupiny spadají léky:

 • které nesplňují kritéria definovaná pro výdej na lékařský předpis,
 • které však mohou přímo nebo nepřímo představovat nebezpečí pro zdraví lidí, neboť jsou často a v širokém rozsahu používány nesprávně nebo jejich správné použití předpokládá nezbytně odbornou poradu s farmaceutem.

Jako omezení pro výdej může být stanovena např. věková hranice, množství balení, které je možné poskytnout v rámci jednoho výdeje, zákaz zásilkového (internetového) výdeje apod.

Lék zařazený do této skupiny je možné vydat pouze osobě, které je určen. Lékárník povinně vede dokumentaci o jeho výdeji v požadovaném rozsahu.

Výdej těchto léků je možný pouze v lékárnách.


Léky, které nejsou vázány na recept, tzv. volně prodejné

Do této skupiny spadají léky:

 • které mají nízkou toxicitu i nízké riziko závažných nežádoucích účinků,
 • které mohou být používány u onemocnění, která si pacient dokáže určit sám (tzv. samodiagnóza) a riziko ohrožení zdraví při nesprávném užívání přípravku je nízké,
 • jejichž užívání by nemělo zakrýt příznaky závažnějšího onemocnění, které pacient nerozpozná, a nevyhledá tak včas lékaře.

Výdej těchto léků je možný v lékárnách nebo zásilkovým prodejem prostřednictvím internetové stránky kamenné lékárny. Přípravky ze skupiny vyhrazených léčiv je možné prodávat i mimo prostory lékáren u tzv. prodejců vyhrazených léčiv.


Jak rychle poznat, zda se jedná o lék nebo doplněk stravy

 1. Na obalu doplňku stravy musí být podle právních předpisů uvedeno označení "doplněk stravy".
 2. U některých doplňků stravy se lze setkat s tzv. číslem HEM, které někteří výrobci dosud uvádí na obalu těchto výrobků. Jedná se o jednací číslo rozhodnutí, pod kterým byl pro daný výrobek v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR souhlas s uváděním výrobku do oběhu jako potraviny.
 3. Na obalu a v příbalové informaci léku, kterému byla v rámci registračního řízení udělena registrace, musí být podle právních předpisů uvedeno tzv. registrační číslo.

Kde lze získat bližší informace o doplňcích stravy?

Uvedení na trh a použití doplňků stravy schvaluje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.