Navštivte nás také na Facebooku:

Několik slov z historie lékárny

"U bílého lva"

Nejstarší zmínka o první veřejné lékárně v Příbrami je již z roku 1738.

Od 12. října 1872 byla lékárna "U BÍLÉHO LVA" děděna z generace na generaci až do svého znárodnění roku 1950.

V roce 1950 byla lékárna znárodněna a její správu převzala Krajská správa lékáren. Barokní nábytek, veškeré rodinné lékárenské sklo, stojatky s historickou hodnotou a jiné lékárenské potřeby byly rozbity a jejich místo zaujal nový, zcela neosobní sektorový nábytek a sklo.

Později přešla lékárna do vlastnictví Mediky a v roce 1967 se stal majitelem OÚNZ Příbram. Dům, ve kterém se lékárna nacházela byl zbourán a na jeho místě vystavěn nový, zcela moderní dům také s lékárnou, ale vše v přísně socialisticko-normalizačním duchu. O historii rodu lékárníků z Příbrami je následující video:

Video názorně popisuje historii jednoho z nejstarších lékárenských rodů v České republice.

Minulému režimu se sice podařilo zničit historickou hodnotu lékárny "U bílého lva", ale nepodařilo se mu přerušit rodovou linií lékárníků ze staré příbramské rodiny. Dcera posledních majitelů lékárny "U bílého lva" v Příbrami, paní Mgr. Eliška Bartková, provozovala vlastní soukromou lékárnu v Praze 10 v poliklinice Zahradní město, následně v Praze 9 - Kyjích a naposledy před penzí v ulici Opletalova, Praha 1 hned vedle Václavského náměstí.

Nezávisle v roce 1999 magistři manželé Nedopilovi (Mgr. Aleš Nedopil, *1972, a Mgr. Lucie Nedopilová = rozená Bartková, *1973) otevřeli tradiční soukromou rodinou lékárnu "U bílého lva" v Říčanech u Prahy, jako přímou návaznost na předchozí mnohogenerační povolání svých předků a tím profesně prodloužili o další generaci lékárnickou tradici povolání rodu Ulman-Pokorný-Bartková-Nedopilovi

Manželé Nedopilovi v roce 2012 doplnili Lékárnu v Říčanech o filiální expozituru (tzv. oddělení odloučeného výdeje léčiv) v nedaleké obci Strančice, kterou v roce 2015 přestěhovali do nových vlastních prostor přímo v centru obce na Návsi četníka Jan Bojase. K tomuto významnému okamžiku Lucie a Aleš Nedopilovi ve spolupráci s místním obecním úřadem a dalšími významnými institucemi uspořádali výstavu s názvem "Od alchymie  k moderní lékárně aneb objevte tajemství zákulisí lékárny", kterou navštívilo téměř 3000 zájemců o historii a lékárenství a setkala se s mimořádným zájmem jak v regionu, tak i v širokém okolí. O tom podrobnější informaci přináší krátké reportážní video, které si můžete prohlédnout zde:  

V následujících letech 2016 až 2017  manželé Nedopilovi využili nabídky partnerského velkodistributora a zakoupili další  2 lékárenská pracoviště, které bylo nutno aby prošla zásadní změnou fungování a celkovou revitalizací. Jednalo se o lékárny po zkrachovalé společnosti Pharmedol s.r.o. a to v Praze na Jarově a v nedalekých Průhonicích v obecním zdravotnickém domě.  Projekt revitalizace a restrukturalizace lékáren se povedl, a od ledna 2017 již mohly lékárny fungovat pod jednotnou značkou "Lékárna U bílého lva" spolu s propojeným datovým skladem, logistikou a  všemi službami, které doposud byly poskytovány pouze v mateřské lékárně. Intergita 4 lékárenských pracovišť vedla k posílení firmy na poli marketingu a strategického partnerství v oblasti specifických zdravotních sortimentů a služeb, což pomohlo ke dalšímu zlepšení služeb pro klienty, stabilizaci společnosti a zlepšení kvalifikace zaměstnanců výrazně nad úroveň konkurenčních pracovišť v okolí. To vše je dne nezpochybnitelnou devizou pro tradiční soukromé lékárny U bílého lva, a jejich hlavní předností pro které jsou vyhledávány klienty i mimo nejbližší region.

Manželé Nedopilovi považují dlouhodobě za jednu z nejdůležitějších věcí i výchovu mladých kolegů a to jak univerzitně vzdělaných lékárníků tak i středoškolsky vzdělaných farmaceutických laborantů (farmaceutických techniků, PTA). Sami proto mají významnou aktivitu přednáškovou na vědeckých kongresech v ČR i zahraničí, Lucie sama dlouhá léta aktivně učila na pozici odborného asistenta na Ústavu aplikované farmacie Veterinární a farmaceutické Univerzity Brno, kde jí prošly výukou stovky studentů. Současně jsou všechny pracoviště otevřena intenzivní výuce studentů, jak z pohledu stáží, tak i povinných praxi či předatestační přípravy. O názoru na praktickou formu této výuky se můžete více dozvědět v této reportáži:

Současná vnučka posledních příbramských lékárníků Lucie (magistrů Vilmy & Martina Pokorných) spolu s manželem Alešem, Vás tímto co nejsrdečněji zvou do našich lékáren "U bílého lva" v Říčanech, Strančicích, Průhonicích a Praze 3 - Jarově, které tímto navazují na více jak šestigenerační ojedinělou rodovou tradici lékárníků s poctivým přístupem k pacientům i k dalším klientům svých lékáren. Oba dobře hájí a realizují firemní heslo, kterým je:

Lékárna U bílého lva = Váš partner ve zdraví i nemoci!